I samarbete med Akacia Medical

Det finns flera olika anledningar till varföre man vill genomgå en hårtransplantation. De vanligaste är dock att man blivit tunnhårig eller fått kala fläckar. Dessa problem kan bero på att man tappat hår naturligt på grund av ålder men även att man har tappat hår på grund av längre perioder med hög stress eller långvarig sjukdom där håret inte vuxit tillbaka fullt ut. Hårtransplantationer görs ofta även för skäggväxt, om skägget är glest eller växer ojämnt.

Nuförtiden finns det bra lösningar på problemet och kostnaden för en hårtransplantation är idag överkomlig. Denna typ av ingrepp blir allt vanligare både hos män och kvinnor och behandlingen kan genomföras på flera ställen på kroppen.

Vad en hårtransplantation innebär

Behandlingarna skiljer sig åt beroende på om det är en man eller kvinna som ska genomgå den. Det vanligaste är dock att en man väljer att göra en klassisk hårtransplantation. Den vanligaste metoden att använda sig utav är den som kliniken Akacia Medical använder, nämligen FUE-metoden. Metoden är en av de mest uppskattade och effektiva metoderna som finns på marknaden.

Hur fungerar FUE-metoden?

Med FUE-metoden tar man enskilda hårsäckar, vanligtvis hårsäckar från bakhuvudet där man ofta har en tät hårväxt kvar. Man kan också ta hår från andra ställen på kroppen, till exempel brösthår. Dessa hårsäckar transplanteras sedan på skalpen där hårväxten är glesare eller helt har försvunnit. Med denna metod kan man transplantera så många som 3500 hårsäckar vid en och samma behandling och det blir inga synliga ärr efteråt. Hårsäckarna börjar sedan producera hår och redan efter några månader kan man se en märkbar skillnad. Slutresultatet ser man dock inte förrän efter 1 år och det kan också behövas fler hårtransplantationer om man fortsätter att tappa hår som fanns på det behandlande området innan hårtransplantationen. De hår som transplanteras är genetiskt kodade för att inte falla av.

FUE-metoden sammanfattning:

  • Hårsäckar tas oftast från bakhuvudet och flyttas till önskat område
  • Hårsäckarna börjar producera hår efter några månader
  • Fullt resultat syns efter ca 1 år
  • Man kan transplantera upp till 3500 st hårsäckar per behandling
  • Ibland behövs flera behandlingar

Var noggrann när du väljer klinik

Hårtransplantation är ett hantverk där det krävs noggrann precision av behandlaren, man bör därför kolla upp kliniken innan så att de har utbildad och erfaren personal. När det handlar om ingrepp och operationer skall man absolut inte välja det billigaste alternativet, man skall välja det alternativ som känns tryggast och bäst. Det är värt eventuella extra kostnader att gå till en klinik med goda omdömen bra historik.